Boisz się wysłać dziecko na angielski, bo jest za małe? Błąd!